קליר עיצובים בע"מ | האלה 23 אבן יהודה | טלפון 09-8992376 | פקס 09-8995792